Jan POPELKA - ELEKTRO - VIDEO

Hlavní stránka

O firmě

Elektro projekce

Výroba audiovizuálních děl

Reference

Další nabízené služby

Kontaktujte nás

AUDIOVISUAL

elektro

Zabýváme se především projekční činností ve výstavbě v oboru

Technika prostředí staveb - elektrotechnické zařízení

Kvalifikace firmy - záruka kvality

  • Autorizace Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod číslem 1001437 - udělena v roce 1994
  • Zkouška podle vyhl. 50/1978Sb, § 6 až 10 pro objekty tř. A, B do napětí 35kV.

Zpracováváme projekty

  • Silnoproud a slaboproud stavebních částí a technologických zařízení
  • Projekty inženýrských energetických sítí pro energetické závody
  • Rekonstrukce místních telefonních sítí v obcích a městech pro SPT TELECOM
  • Samozřejmostí dodávek je vypracování rozpočtů staveb

Neodmyslitelnou součástí rozvoje naší firmy je i důsledné a plánovité zavádění výpočetní techniky do všech oborů naší práce. Veškeré projekty jsou zpracovávány na počítačích v digitální formě s využitím následujícího programového vybavení:

K dalšímu vybavení naší firmy pro další zpracování dat a výstupů patří:

  • plotr A0 - OCÉ 5120
  • velkoplošná kopírka A0 - OCÉ 7051
  • digitální kopírovací stroj A3 - TOSHIBA DP2460
Tímto zpracováním je usnadněno a umožněno předávání podkladů pro navazující profese, jak v klasické formě výkresů a textových zpráv, tak i v elektronické podobě na moderních záznamových médiích.

Hlavní stránka O firmě Elektro projekce Výroba audiovizuálních děl Další nabízené služby Kontaktujte nás